Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Anita Didriksen Kontorleder 970 97 005
Gairasmoen Vektoperatør 41461716
Jan Ove Krokå Driftsleder Gairasmoen 91887112
Mats Bruvoll Fagleder renovasjon 45802639
Svein Tønnesen Daglig leder 90633999