Gairasmoen Avfallsanlegg

Avfall levert på miljøstasjoner og fra næringslivet blir her sortert og så lastet på biler som leverer til anlegg for videreforedling. I tillegg har vi lagring av slam fra våre abbonenter som komposteres til jord som brukes til eget bruk. 
På Gairasmoen finner du også Miljøstasjon for Porsanger.

Har du spørsmål knyttet til levering av næringsavfall ?
Kontakt Gairasmoen på epost gairasmoen@fimil.no eller på tlf 41 46 17 16

 

Åpningstider for næringslivet er:
Man – Tors.    0800 – 1500
Fre                    0800 – 1430