slamtømming

Vi utfører slamtømming i boliger og fritidsboliger. Boliger har vi en normal tømmefrekvens på 24 måneder (Måsøy 36 mnd). Fritidsboliger har en normal frekvens på 48 måneder. Har du behov for tømming av anlegget ditt utenom frekvensen må du bestille en ekstra/nødtømming. Dette vil medføre en ekstra kostnad for abonnenten.

Vanlige symptomer på at der er på tide å tømt slammen kan være lukt og våte områder rundt tanken, overfylte avløp, toaletter eller vasker som renner tregt. 

Ved opprettelse av abonnement for slamtømming må du kontakte din kommune.