Betalingsordning: 
Dersom du leverer grovavfall eller trevirke fra bygge og riving må du betale.

Våre priser:
Levering med personbil:                 Kr 200
Levering med stor Varebil:             Kr 500
Levering med bil og henger:          Kr 500

Dersom henger er større enn alminnelig personhenger og/eller du i tillegg har varebil
med avfall vil vi belaste kr 1000,- for levering.

Vi tar kort og vipps på alle våre miljøstasjoner.

Andre avfallstyper herunder; Jern og metall, Hageavfall og kvist, alle typer spesialavfall (Farlig avfall) Papp og papir, Glass og metallemballasje, Trykkimpregnert materiale, PCB vinduer (Vinduer eldre enn 1991), Elektriske artikler samt alle type hvitevarer og Asbest e gratis å levere til oss.

OBS! 
For å unngå å betale unødig ber vi om at alle avfallstyper som er gratis, leveres for seg og ikke blandes med bygge og rivingsavfall og/eller grovavfall. 

Eksempler på grovavfall er:
Møbler, Klær, Isolasjon , Porselen/keramikk, Hardplast, Våt papp, Betong, Fliser, Kjøkken og badeinnredning.

Eksempler på trevirke fra bygg og riving er:
Europaller, pallekarmer, emballasje av tre, malte overflatebehandlet tre, parkett og laminat, sponplater, finerplater, dører og vinduskarmer (som er av nyere dato), møbler som ikke inneholder tekstiler.