Søppelhåndtering

Vår hovedoppgave er å utføre kommunale renovasjonstjenester — dvs. innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og fritidsboliger. Disse oppgavene utfører vi på vegne av kommunene. Det er den enkelte kommune som håndterer renovasjonsabonnementene. 

Selskapet har fokus på kildesortering, gjenvinning og gjenbruk av flest mulig typer avfall. Vi jobber hele tiden med å finne de mest miljøvennlige måtene å behandle vårt avfall på.

Alle våre eierkommuner har har en miljøstasjon med egne åpningstider. I tillegg har vi også noen ubetjente returpunkt for papp, glass- og metallemballasje. 

Vi tilbyr også mottak av stort sett alle typer avfall fra næringslivet ved Gairasmoen avfallsanlegg i Porsanger. Vi kan også ta imot mindre mengder avfall på våre miljøstasjoner. 

Øvrig håndtering av avfall fra næringsliv og offentlig virksomhet utføres av virksomheter som har spesialisert seg på dette.