Finnmark Miljøtjeneste
Laatasveien 40
9700 Lakselv

Telefon Hovedkontor: +47 478 64 300
Telefon Gairasmoen Avfallsanlegg: +47 414 61 716
E-post: fimil@fimil.no

For andre henvendelser, fyll ut skjema under: