måsøy kommunevåpenTirsdager:
Hele Havøysund, inkl. fastlandssiden. Øy-containere tømmes før renovasjonsruta starter.

Tirsdager, oddetallsuker:
Snefjord, Slotten, Lillefjord og Smørfjord-dalen ned til kryss E69.