Rett sortering gir miljøgevinst

Grønne poser går til anlegg i Skibotn og blir til jord. Røde poser blir nytt papir, Blå til ny plast og hvit til varme/strøm.