Fargede poser på bånd til sortering.

posene går videre til sortering. Bruk av andre poser enn angitte farger kan føre til at avfall som skulle gått til gjenvinning blir ødelagt