Bil tømmes på Klubben

Bilen tømmer blandet avfall til sortering. Foreløpig er alle fargene samfengt og gjenvinning av hver farge er vanskelig.