Husholdninger sine plikter:

 • Glass- og metallemballasje, farlig avfall og EE-avfall skal sorteres ut og leveres på miljøstasjoner eller på returpunkt.
 • Kildesortere øvrig husholdningsavfall i fargede avfallsposer og knytte dobbel knute på posene.
 • Sette fram avfallsdunken kl. 07.00 på tømmedag.
 • Avfallsdunken skal stå på bakkenivå og maks 5 meter fra kjørbar vei.
 • Snømåking/sandstrøing fra avfallsdunk til kjørbar vei (5 meter).
 • Sikre avfallsdunk mot vær og vind.

Husholdninger sine rettigheter:

 • Hyggelige og effektive renovatører.
 • Tømming på avtalt tømmedag.
 • Renovatør skal sette avfallsdunk på plass der den stod ved avhenting.
 • Sikringsanordning på avfallsdunk skal settes på plass, forutsatt at den lar seg betjene på en enkel måte.
 • Avfallsdunk uten tilstrekkelig sikringsanordning vil bli lagt ned etter tømming.
 • Informasjon og varsling ved mangler, avvik eller forsinkelser.


Dersom dunken din ikke er tømt kan det være flere årsaker til dette:
Før du melder inn til oss ber vi deg gå gjennom følgende:

Er det løst avfall i dunken?
Dersom våre renovatører ser at dunken inneholder løst avfall eller svarte søppelsekker
vil de ikke tømme denne. Dette fordi avfallet vi henter går til et automatisk sorteringsanlegg
som sorterer blå, lilla, grønne og gjennomsiktige poser (Og vrengte handleposer) for seg.
Løst avfall vil skape problemer for anlegget og du må da rette dette før vi kan tømme den.
HUSK dobbel knute på posen. Det er viktig for at posen ikke skal gå opp når den transporteres.


Står dunken tilgjengelig?
Dunk må stå tilgjengelig på tømmedag. Dvs. i tilknytning til kjørbar vei. Dersom det er glatt
og fare for våre renovatører ber vi deg påse at det er strødd eller trekt frem til hovedveien
Dunk må og være måket (dvs. tilgjengelig). En dunk som er nedsnedd og må løftes ut av store mengder sne vil ikke bli tømt. Her ber vi om at du trekker den ut av sneen dagen på tømmedag.

 

Dersom ingen av ovenstående er tilfelle ber vi deg ta kontakt med oss enten på epost (fimil@fimil.no)  eller tlf 478 64 300

Vi gjør oppmerksom på at avvik våre renovatører avdekker blir dokumentert slik at vi kan sjekke at ovenstående er i henhold til abonnentens plikter.