Følgende ruter vil få endringer som følge av 1. mai. 

 

Nordkapp:
Mandagsrute 1. Mai – innstilles – Kjøres inn Tirsdag 2 mai.

Tirsdagsrute Forskyves til torsdag 4 mai

 

Porsanger: 
Mandagsrute 1. mai – Innstilles  Kjøres inn i forkant Fredag 28 April

 

Karasjok
Mandagsrute 1. mai – Innstilles Kjøres inn etterskuddsvis Torsdag 4 Mai

 

Nordkyn
Alle ruter forskyves med en dag. Dvs. Mandagsrute kjøres på Tirsdag. Tirsdagsrute på Onsdag og Onsdagsrute på Torsdag.  Miljøstasjonene følger dagene rutene blir kjørt på i henholdsvis Mehamn og Kjøllefjord.