La oss ta for eksempel en rømmeboks: 

  • Skyll boksen i kaldt vann
  • Rist den mest mulig drypptørr 
  • Kast i posen med lilla prikker

Rent nok, er godt nok. 

Det skal ikke være nødvendig med varmt vann, såpe og oppvaskbørste for å rengjøre rømmeboksen. Det går fint med litt rester. Det er en vanesak, og å endre vaner kan være både vanskelig og irriterende. Men for hver gang du skyller og sorterer plastemballasjen din, bidrar du til mer gjenvinning og mindre restavfall.

Hvorfor er det lurt å skylle plastemballasje?

For å oppnå best mulig gjenvinning er det en fordel at plastemballasjen så fri for produktrester som mulig. Da kan vi gjenvinne mer og renere råstoff, som kan brukes til nye produkter. En nyttig råvare går altså til spille, hver gang vi legger plastemballasje i restavfallet. Noen ganger kan det jo skje at vi kaster feil, eller ikke har noe valg. Men vi kan alle bli litt bedre. Mange bekker små… 


For jo mer vi kan sortere riktig, jo mindre ny plast trenger vi å produsere.  


Usikker på om det er plastemballasje? 

Se på baksiden av emballasjen. Ser du et lilla symbol? Ja, da er det plastemballasje og skal legges i posen med lilla prikker.