I år er det Østsiden av Porsangerfjorden men det vil og være anlegg sør for Sentrum samt. noen anlegg på vestsiden som har tømming.
I år vil vi varsle område for område pr. sms at anlegg vil bli tømt innen 14 dager.  Det blir også sendt sms når selve tømmingen er utført. Vi starter denne uken i Ildskog og omegn.  

Selve tømmingen i hele vårt område inkludert våre andre eierkommuner vil pågå hele sommer og høst og det vil derfor være ulikt når man mottar sms om tømming ettersom hvor anlegget ligger.
Dersom du har spørsmål vedrørende tømming, siste utførte tømming o.l  vennligst kontakt oss på epost fimil@fimil.no eller tlf 478 64 300

 


Abbonentens plikter ved slamtømming:

Abonnenten må sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy beregnet for slamtømming.

Overdekking av kumlokk o.l. må fjernes av abonnenten før tømming kan utføres..

Den som utfører tømmingen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få tømmingen utført..
Tømmingen skal foregå på en slik måte at det ikke oppstår unødig skade på veg eller eiendom, eller slik at beboere
Sjeneres av støy eller lukt.

Anlegget skal forlates i samme stand som før tømmingen ble utført.
Eventuelle grinder/porter o.l. skal lukkes.