Slik sorterer du med de nye posene:

Matavfall
Pose med grønne prikker
• • •
 
Plastemballasje
Pose med lilla prikker
• • •
 
Papp, papir og kartong
Pose med blå prikker
• • •
 

Du vil få utlevert posene på samme måte som før – på dunken. I en overgangsfase skal vi sortere med begge posetypene. Bruk derfor opp de gamle posene først, så sløser vi ikke med noe. 


Se etter symbolet på emballasjen

De nye posene har mer enn en farget prikk. Øverst finner du også svarte symboler, og de samme symbolene finner du også på stadig mer av emballasjen og produktene du skal kaste. Alle produsenter har ansvar for å ta symbolene i bruk, slik at det blir stadig enklere for deg å sortere riktig.


Hull i posene

Posene til plastemballasje og papp, papir og kartong har også små hull som slipper ut luft. Slik får du plass til mer i dunken, og vi får plass til mer i bilen som henter avfallet.