Finnmark Miljøtjeneste AS(FIMIL) er et renovasjonsselskap som eies av 6 kommuner i Midt-Finnmark. Kontorsted er Lakselv i Porsanger kommune. Regionen består av om lag 15000 innbyggere og antall husholdningsabonnenter er litt over 6000. Selskapet har en omsetning på 47 millioner årlig. Vi driver Gairasmoen avfallsanlegg i Porsanger kommune og har mottaksstasjoner i alle 6 eierkommunene. Selskapets hovedoppgave er innsamling av husholdningsavfall samt mottak og behandling av alle typer avfall fra regionen. Selskapet ble etablert i 1996 og har pt. 19 ansatte fordelt på administrasjon, innsamling, og mottaksanlegg. Selskapet har også et heleid datterselskap Rask AS som tilbyr avfallsløsninger for næringslivet. Rask har 11 ansatte og omsetter for ca 25 millioner pr år.

Avfallsbransjen er i en rivende utvikling med nye krav fra offentlige myndigheter til behandling og gjenbruk. Finnmark Miljøtjeneste AS skal være med på utviklingen av fremtidens sirkulære økonomi. Nåværende daglig leder planlegger å gå av med pensjon i løpet av 2024 og vi søker etter:

Daglig leder

Daglig leder er selskapets administrative leder og har ansvar for selskapets samlede virksomhet. I tillegg til arbeidsoppgaver i henhold til aksjeloven, selskapets vedtekter og styrets beslutninger, skal daglig leder være en pådriver for videreutvikling av en miljømessig og god avfallsbehandling i regionen. Nåværende daglig leder fungerer pt også som daglig leder i datterselskapet Rask AS. Ordningen er under evaluering og det tas høyde for at aktuelle kandidater til stillingen også må kunne påta seg en lignende rolle.

Finnmark Miljøtjeneste AS har et utstrakt samarbeid med andre aktører i bransjen og daglig leder skal være en pådriver for å videreutvikle dette, herunder også forhold til eierkommuner og offentlige myndigheter.

Vi ønsker en daglig leder med utdanning på universitet/høyskolenivå – gjerne innenfor tekniske fag eller økonomi og ledelse – og med bakgrunn fra ledelse i offentlig eller privat virksomhet. Kjennskap til offentlig forvaltning vil være en fordel.

Vi tilbyr: 

Utfordrende arbeidsoppgaver i en bransje i rask utvikling

Konkurransedyktig lønn

Inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

God pensjonsordning i KLP

Vi krever/ønsker:

Arbeidsinnsats og stå på humør

Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Evne til å motivere ansatte

Fleksibilitet

Ansvarlighet

Gode samarbeidsevner og selvstendighet

 

Vi ønsker tiltredelse i stillingen medio juni 2024.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder Kjetil Hanssen, tlf. 400 27900 eller daglig leder Svein Tønnessen, tlf. 906 33999.

Søknad med CV og referanser leveres på e-post til: fimil@fimil.no eller med ordinær post til Finnmark Miljøtjeneste AS, Industribygget Laatasveien 40, 9700 Lakselv

Søknadsfrist:      10.01-2024