Mange av produktene og tingene vi kjøper og bruker hver dag, er laget av materialer som er basert på råstoff fra naturen. Papir er for eksempel laget av trær, og plast er et oljebasert material. De naturlige råstoffene kan gjenvinnes, og når vi kan bruke materialene på nytt, trenger vi ikke å hente ut like mye nytt material eller råstoff.

Gjenvinning handler ikke kun om å bruke ting på nytt, men også om å ta vare på det som allerede er tatt ut fra naturen. Det krever mye mindre energi å gjenvinne noe som allerede er brukt, enn å hente ut nytt råmateriale.  


Har du tenkt på det sånn? 

At når du kaster søppel i riktig pose, tar du vare på materialet? Du gir det lengre levetid. 


Her er noen eksempler på hva vi lager av avfallet ditt. 

  • Resirkulert glassemballasje blir til nytt glass eller brukes som råstoff i isolasjon. 
  • Resirkulert metallemballasje smeltes og blir til nye metallprodukter. 
  • Resirkulert matavfall får et nytt liv som kompostjord eller miljøvennlig biogass og biogjødsel.  


Vi må kaste smartere 

Med det mener vi at det vi kaster, må havne i riktig pose. Vi kaster dessverre fortsatt altfor mye i restavfallet. Våre analyser viser at over halvparten av det som lå i restavfallet enten kunne blitt spist opp eller gjenbrukt. Hvorfor er det slik? Kanskje er vi usikre på hvor det skal kastes, det er gammel vane eller noen ganger bare latskap? 

Restavfall kan også gjenvinnes, men kun én gang. Det brennes, og energien som kommer brukes til oppvarming eller strømproduksjon. Da er det bedre å la det som kan gjenvinnes, få nytt liv som nye produkter.


Men hvor skal det kastes? 

Er du usikker på hvilken pose avfallet ditt skal i? Da har vi et godt tips til deg. Det har kommet en ny merkevareordning som forteller deg hvor du skal kaste emballasjen. Sjekk baksiden av emballasjen, og se etter et grønt, lilla eller blått symbol. Smart, ikke sant? Da vet du hvilken pose emballasjen skal i.