I år er det  Øvre-Lakselv - Klemetstad, vestsiden av Porsangerfjorden men det vil også være  noen anlegg på østsiden som har tømming.
Det blir  sendt sms når selve tømmingen er utført. Vi er for tiden i området Holmen-Bru og jobber oss utover fjorden. 

Selve tømmingen i hele vårt område inkludert våre andre eierkommuner vil pågå hele sommeren og høsten, det vil derfor være ulikt når man mottar sms om tømming ettersom hvor anlegget ligger.

 


Dersom du har spørsmål vedrørende tømming, siste utførte tømming o.l  vennligst kontakt oss på epost fimil@fimil.no eller tlf 478 64 300

 


Abonnentens plikter ved slamtømming:

Abonnenten må sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy beregnet for slamtømming.

Overdekking av kumlokk o.l. må fjernes av abonnenten før tømming kan utføres..

Den som utfører tømmingen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få tømmingen utført..
Tømmingen skal foregå på en slik måte at det ikke oppstår unødig skade på vei eller eiendom, eller slik at beboere sjeneres av støy eller lukt.


Anlegget skal forlates i samme stand som før tømmingen ble utført.
Eventuelle grinder/porter o.l. skal lukkes.