Name Title Location Mobile E-mail
Eva Beck-Hansen Stilling Narvik 12345678
Even Evensen Stillingstittel Stavanger 12345678
Fredrik Nordmann Yrke Narvik 78945612
Gairasmoen Vektoperatør Oslo 41461716
Jan Ove Krokå Driftsleder Gairasmoen 91887112
Per Olsen Tittel Oslo 12345678
Pål Nilsen Tittel Bergen 45678912
Svein Tønnesen Daglig leder Stokmarknes 90633999